Tact switch

Rūšiavimas:
Rodyti:
Tact switch TACTRONIC TS06-050u 6x6mm h=5.0mm (1.5mm)
12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.06€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC TS12-073k 12x12mm h=7.3mm
12V DC, 50 mA, life 80000 cycles,travel 0.25+/-0.1mm,operating temp.-20C~70C straight, for PCB (THT), operating force 160..
0.17€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
TMT-07/09
TMT-07/09
KLS
Tact switch 4-directions, 10x10mm, SMD, height 9.0mm 12V DC, 100 mA,life 100000 cycles, operating force 250..
0.35€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC Tss12-043 12x12mm h=4.3mm
12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.09€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC TS06-050/26 6x6mm h=5.0mm
12V DC, 50 mA, life 60000 cycles,travel 0.25+/-0.1mm,operating temp.-20C~70C straight, for PCB (THT), operating force 260..
0.04€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss12-050
Tss12-050
KLS
Tact switch 12x12mm, SMD, height 5.0mm (1.5mm) 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.04€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
TMT-04B/10
TMT-04B/10
BEWIN
Tact switch 4-directions, 11.4x12.4mm, for PCB, height 10.0mm 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, operating force 320..
1.01€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC TS12-120 12x12mm h=12.0mm
12V DC, 50 mA, life 50000 cycles,travel 0.3+/-0.15mm,operating temp.-20C~70C straight, for PCB (THT), operating force 260..
0.06€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Ts12-073z
Ts12-073z
KLS
Tact switch 12x12mm, height 7.2mm, green colour LED 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.3..
0.49€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss12-073k
Tact switch 12x12mm, SMD, height 7.3mm (4.0mm) 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.05€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Ts12-073c
Ts12-073c
KLS
Tact switch 12x12mm, height 7.2mm, red colour LED 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.3..
0.49€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC Tss02-035 4.5x1.8mm h=3.5mm
12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.10€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss046-016v
Tact switch 4x8mm, SMD, height 1.6mm, vertical 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.07€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC TS06t-043 6x6mm h=4.3mm
12V DC, 50 mA, life 80000 cycles,travel 0.25+/-0.1mm,operating temp.-20C~70C straight, taped, for PCB (THT), operating force 160..
0.05€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Ts12-073y
Ts12-073y
KLS
Tact switch 12x12mm, height 7.2mm, yellow colour LED 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.3..
0.49€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Ts045v-038
Tact switch 4.5x4.5mm, angled, height 3.85mm 12V DC, 20 mA, life 100000 cycles, operating force 250..
0.02€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC Ts045-050 160gF h=5.0mm
12V DC, 50 mA, life 50000 cycles,travel 0.25+/-0.1mm,operating temp.-20C~70C straight, for PCB (THT), operating force 160..
0.03€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
TMT-01
TMT-01
KLS
Tact switch 4-directions, 7.9x7.9mm, SMD, height 5.1mm 12V DC, 100 mA,life 100000 cycles, operating force 280..
0.29€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss03-043M
Tact switch 6x3.5mm, SMD, height 4.3mm (0.8mm) 12V DC, 50 mA, life 50000 cycles, travel 0.25..
0.03€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tact switch TACTRONIC Ts03t-050 6x3.5mm h=5.0mm taped
12V DC, 50 mA, life 50000 cycles,travel 0.25+/-0.1mm,operating temp.-20C~70C straight, for PCB (THT), operating force 160..
0.08€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Rodoma nuo 1 iki 20 iš 194 (10 puslapių)