Rūšiavimas:
Rodyti:
Tsv06-050
Tsv06-050
KLS
Tact switch 6x6mm, height 5.0 mm 12V DC, 50 mA, life 160000 cycles, travel 0.25..
0.02€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tsv06-043
Tsv06-043
KLS
Tact switch 6x6mm, height 4.3 mm 12V DC, 50 mA, life 160000 cycles, travel 0.25..
0.02€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss12a-120
Tact switch 12x12mm SMD, height 12mm "wings" 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.05€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss12-073k
Tact switch 12x12mm, SMD, height 7.3mm (4.0mm) 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.05€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss12-073k
Tact switch 12x12mm, SMD, height 7.3mm (4.0mm) 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.05€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss12-050
Tss12-050
KLS
Tact switch 12x12mm, SMD, height 5.0mm (1.5mm) 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.04€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss06v-043
Tss06v-043
DIPTRONICS
Tact switch 6x6mm, SMD, angled, height 4.3mm 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.67€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss064-043
Tact switch 6.4x6.2mm, SMD, height 4.3mm 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.09€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss064-038
Tact switch 6.4x6.2mm, SMD, height 3.8mm 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.09€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss063-050t
Tss063-050t
INNOCENT
Tact switch 6x6mm, SMD, height 5.0mm (2mm) 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.27€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss06-096z
Tact switch 6.2x5mm, height 9.6mm, green colour LED, SMD 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.85€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss06-096y
Tact switch 6.2x5mm, height 9.6mm, yellow colour LED, SMD 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.85€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss06-096c
Tact switch 6.2x5mm, height 9.6mm, red colour LED, SMD 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.85€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss06-070z
Tact switch 6.5x5mm, height 7.2mm, green colour LED, SMD 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.85€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss06-070y
Tact switch 6.5x5mm, height 7.2mm, yellow colour LED, SMD 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.85€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss06-070c
Tact switch 6.5x5mm, height 7.2mm, red colour LED, SMD 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.61€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss05-043
Tss05-043
INNOCENT
Tact switch 5.2x5.2mm, SMD, height 4.3mm (3.1mm) 12V DC, 50 mA, life 200000 cycles, travel 0.25..
Tss048-025t
Tss048-025t
TACTRONIC
Tact switch 4x8mm, SMD, height 2.5mm taped 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.06€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Tss048-008
Tact switch 4.8x4.8mm, SMD, height 0.8mm 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
Tss048-006
Tss048-006
TACTRONIC
Tact switch 4.8x4.8mm, SMD, height 0.65mm 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25..
0.08€
Prekių pristatymas 3-5 d.d.
Rodoma nuo 1 iki 20 iš 190 (10 puslapių)